ตำแหน่งทิศเตียงนอนตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดคือ ทิศเหนือ

การนอนคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดสำหรับใครหลาย ๆ คน ซึ่งสิ่งที่ส่งผลต่อการนอนที่ดีนั้น นอกจากสภาพแวดล้อมภายในห้องแล้ว เรื่องของทิศทางหรือตำแหน่งเตียงนอนตามศาสตร์ฮวงจุ้ย ก็สามารถส่งผลต่อการนอนได้เช่นกัน เพราะในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเรื่องของฮวงจุ้ยถูกปรับใช้สำหรับการอยู่อาศัยมากขึ้น หากจัดเตียงนอนได้อย่างเหมาะสมส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีความมั่นใจถึงโชคลาภ

ฮวงจุ้ยเตียงนอนที่ดีนั้นควรอยู่ในตำแหน่งทิศทางใด สำหรับตำแหน่งในการวางเตียงนอน ให้ลองสังเกตบริเวณรอบห้องนอนก่อนว่า ตำแหน่งเตียงนอนหันไปในทางที่ถูกต้องแล้วหรือไม่ หากตำแหน่งเตียงนอนอยู่ใกล้บริเวณดังต่อไปนี้ หากหลีกเลี่ยงได้ ควรเคลื่อนย้ายทันที ตำแหน่งเตียงนอน หากจัดเตียงนอนได้อย่างเหมาะสม ถูกทิศ ตามหลักของฮวงจุ้ย จะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีความมั่นใจถึงโชคลาภ และโอกาสที่จะส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในด้านต่างๆ โดยมีอิทธิพลตามการหันหน้าเตียงตามทิศต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ ช่วยการพัฒนาการเรียนรู้
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะกับคนที่ทำงานที่สัมพันธ์กับการค้นคว้า และทดลอง
ทิศตะวันออก เป็นทิศสงบช่วยให้นอนหลับสบาย
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ช่วยให้มีความเพียรพยายามในการทำงาน
ทิศใต้ ช่วยให้มีชื่อเสียงและเกียรติยศ
ทิศตะวันตก ช่วยให้มีลูกที่ดี
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ช่วยให้มีเพื่อนมากมาย

ในการวางตำแหน่งเตียงนอนนั้น คนส่วนใหญ่มักเชื่อว่า ทิศที่ต้องเลี่ยงคือการหันหัวไปในทางทิศตะวันตก เพราะเป็นทิศทางของคนตาย หรือเรียกว่าทิศแห่งการดับสูญ ทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย เจ็บป่วยบ่อย ในหลักความเป็นจริงนั้นการนอนหันไปทางทิศตะวันตกจะถูกแสงแดดจากทิศตะวันออกส่องมาเพราะในตอนเช้าสายตายังไม่สามารถปรับสภาพได้อาจส่งผลเสียต่อดวงตาจากแสงที่ได้รับ ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยทิศทางที่ดีที่สุด คือ ทิศเหนือและทิศตะวันออก

อีกความเชื่อการเลือกตำแหน่งการนอน โดยผู้ชายอยู่ฝั่งซ้าย (เชื่อว่าตำแหน่งมังกร เสริมในเรื่อง โชคลาภ หน้าที่การงาน) ผู้หญิงอยู่ฝั่งขวา (เชื่อว่าตำแหน่งเสือขาว เสริมเรื่องบริวาร แคล้วคลาด ปลอดภัย) แต่สุดท้ายหากพื้นที่บ้านไม่เอื้ออำนวยต่อการเคลื่อนย้ายตำแหน่งเตียงนอนตามหลักตามฮวงจุ้ย การหันตามทิศทางที่ทำให้ลมเข้าบ้าน ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก เพราะฮวงจุ้ยเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบและความเชื่อในการจัดบ้านเท่านั้น สามารถเลือกนอนทิศไหนก็ได้ตามที่ผู้อยู่อาศัยสะดวก หรือสบายใจได้เช่นกัน

Scroll to Top