วิธีการแก้ฮวงจุ้ยห้องทำงานให้ถูกหลักปัญจธาตุ

ปรับฮวงจุ้ยห้องทำงานง่ายๆจากการนำวัสดุต่างๆที่อยู่รอบตัวของเรา สำนักงาน ต่างๆ มาใช้ในการ แก้ฮวงจุ้ย และ ทิศทางต่างๆ ของแต่ละองศาของ ฮวงจุ้ยอาคาร ฮวงจุ้ยสำนักงาน ฮวงจุ้ยออฟฟิศหรือฮวงจุ้ยที่ทำงานที่วัดด้วย เข็มทิศฮวงจุ้ย แล้วนำมาคำนวณเพื่อกำหนดทิศทางที่ดีของตัวอาคารนั้นๆ ซึ่งในแต่ละแผนกจะมีทิศทางในการหันโต๊ะทำงานที่แตกต่างกัน

ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน จัด ให้ได้ ทิศ โชคลาภ บารมี ทำอย่างไร โดยเข้าไปอ่านในเมนูด้านบน หรือ ที่ tag ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน หรือฮวงจุ้ยที่ทำงาน วิธีการจัด ฮวงจุ้ย ห้องทํางาน และ วิธีการ แก้ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ในการจัดฮวงจุ้ย ห้องทำงาน สามารถแบ่องออกได้เป็น 3 ประเภทด้วยกัน ห้องทำงาน ของผู้บริหาร ที่เป็นห้องทำงาน ที่มีห้องเป็นสัดส่วน หรือ อาจจะมี โต๊ะทำงานของเลขา เพิ่มเข้ามาอีก 1 ตัว เป็นห้องที่มี ประตู เปิด ปิด ที่สามารถ สร้างวงจร ฮวงจุ้ย แยกส่วนออกจากวงจรของ ฮวงจุ้ยที่ทำงาน โดยในการหาตำแหน่ง ห้องทำงานที่ดี จะต้องวัดองศาของ ตัวอาคาร แล้วนำมาคำนวณ เพื่อหาตำแหน่งของ ห้องทำงาน ที่มีพลังงาน ฮวงจุ้ย ที่ดีที่สุดสำหรับเป็นตำแหน่งของ ห้องทำงานผู้บริหาร และ กำหนดทิศทางการหัน โต๊ะทำงานของ ผู้บริหาร ไปในทิศทางที่ดีที่สุด ของตัวอาคารนั้นๆ จากนั้นให้แบ่งเฉพาะพื้นที่ของ ห้องทำงานผู้บริหาร ออกเป็น 8 ทิศ และ ทำการกระตุ้นพลังงาน ฮวงจุ้ย ของห้องทำงานผู้บริหาร ด้วย ด้วยการทดลองตั้ง ของตกแต่งห้องที่เป็น ธาตุต่างๆ ในแต่ละทิศ ทิศละ 3 วัน แล้วให้สังเกตุดู ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น โครงการ หรือ แผนงานต่างๆ ที่เราได้สั่งการลงไป มีประสิทธิภาพ ขึ้นหรือไม่ โดยการใช้ ของตกแต่งห้องที่เป็น ธาตุต่างๆ

Scroll to Top