สระน้ำหรือบ่อน้ำเสริมความร่มเย็นตามหลักฮวงจุ้ย

การสร้างสระว่ายน้ำตามหลักฮวงจุ้ย เมื่อสระว่ายน้ำอันเป็นสถานที่สร้างความสนุกสนาน ผ่อนคลายและเป็นสถานที่ไว้ออกกำลัง แต่การสร้างสระว่ายน้ำภายในบ้านยังเกี่ยวข้องกับศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยอีกด้วย สระว่ายน้ำที่สร้างอยู่ในบริเวณบ้าน หากสร้างถูกหลักฮวงจุ้ยก็ส่งผลดี แต่หากสร้างผิดตำแหน่งก็จะทำให้เกิดแต่เรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นหรือทำให้เจ็บป่วยได้

ฮวงจุ้ยคือลมกับน้ำ สระว่ายน้ำก็คือน้ำในทางฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลส่งผลดีหรือร้ายก็ได้ การวางตำแหน่งสระว่ายน้ำที่ถูกหลัก ต้องคำนึงถึงทิศทาง ในทางฮวงจุ้ยถือว่าช่วงเวลานี้อยู่ในยุคล่างน้ำควรจะอยู่ที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้, ทิศตะวันออก, ทิศเหนือ, หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ แต่ถ้าคำนึงถึงข้อห้ามบางอย่างคือ ตำแหน่งจุดศูนย์กลางของบ้านห้ามทำสระว่ายน้ำ ส่งผลให้เจ้าของบ้านป่วยเป็นโรคหัวใจและโรคไต นอกจากนี้ตำแหน่งหลังบ้านก็ไม่ควรสร้างสระว่ายน้ำ ฉะนั้นสระว่ายน้ำควรสร้างไว้ด้านหน้าบ้านหรือด้านข้างของบ้าน และให้หลีกเลี่ยงทิศใต้ การมี สระว่ายน้ำ บ่อน้ำ หน้าบ้าน ถือเป็นฮวงจุ้ยเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภเข้าบ้าน เสียงของน้ำที่ไหลเย็นจะเป็นพลังงานขับเคลื่อนนำโชคลาภเงินทองเข้าบ้าน ดังนั้นเสียงของสายน้ำและรูปทรงของสระว่ายน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เสียงของน้ำ ต้องไม่หนัก ไม่ดังและไม่เบาจนเกินไป ควรจะกังวาล นุ่มนวล ส่วนรูปทรงของบ่อน้ำหรือสระว่ายน้ำก็ควรจะมีลักษณะม้วนวนเข้าสู่ตัวบ้าน ไม่ขัดกับรูปทรงของบ้าน ไม่แหลม ไม่คมทิ่มเข้าสู่ตัวบ้าน สำหรับตำแหน่งของบ่อน้ำ หากต้องการเรียกโชคลาภเงินทองไหลมา บ่อน้ำจะต้องอยู่ทางซ้ายมือแต่หากต้องการความสงบ ความมั่นคงในหน้าที่การงานและรวมไปถึงเรื่องทรัพย์สินเงินทองก็ให้สร้างบ่อน้ำไว้ทางขวามือของบ้าน

Scroll to Top