ฮวงจุ้ย โต๊ะทำงานควรจัดให้มีคนเห็นเข้า-ออกห้องทำงาน

การจัดวางตำแหน่งและการเลือกโต๊ะทำงานเป็นเรื่องสำคัญเพราะจะเป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมพลังในการทำงานด้านต่างๆ ได้ เช่น พลังงานในการปฏิบัติงาน พลังการใช้ความคิดสร้างสรรค์ พลังโชค ลาภ รวมทั้งพลังของอำนาจ บารมีด้วย การจัดห้องทำงานเพื่อเสริมอำนาจบารมีในการทำงาน โต๊ะทำงานควรจัดให้ผู้ที่ทำงานได้เห็นคนเข้า-ออกห้องทำงาน แต่ไม่ควรประชันกับประตู

เพราะจะทำให้เราปะทะกับสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายเกินไป เราอาจจะพลาดพลั้งขณะที่เรากำลังมีสมาธิการทำงานหรือผ่อนคลายกับสิ่งที่เข้ามาโดยไม่รู้ตัว ดั้งนั้น ควรตั้งโต๊ะทำงานให้ เยื้อง ๆ กับประตูทางเข้า แต่เรายังสามารถเห็นคนที่เข้า-ออกห้องทำงานของเราได้ การจัดของบนโต๊ะทำงาน ต้องจัดของบนโต๊ะให้เป็นระเบียบ ด้านซ้ายมือของโต๊ะเป็นพลังน้ำควรวางสิ่งของที่มีการเคลื่อนย้ายบ่อยๆ เช่น คอมพิวเตอร์ทำงาน เอกสารต่างๆ ด้านขวาเป็นพลังงานของดินเป็นบ่อเกิดของความเจริญงอกงาม ควรจัดหาสิ่งที่มีพลังเสริมต่างๆ เช่น ตุ๊กตาเต่าตัวเล็ก สิงโต หรือม้าตัวเล็กๆ ตั้งไว้ หรือต้นไม้ปลอม (ต้นไม้จริงเป็นสิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวตลอดเวลาควรวางได้ซ้ายมือของโต๊ะทำงาน) การเดินเข้ามานั่งทำงาน ควรเดินเข้าทางซ้ายมือเพราะเป็นพลังงานของความเคลื่อนไหวจะส่งให้เรามีพลังในการทำงานและเสริมอำนาจบารมียิ่งขึ้น

Scroll to Top