โหวงเฮ้งมือพื้นฐานลักษณะชอบใช้ชีวิตไปตามสภาพ

รูปร่างของมือและลักษณะของนิ้วมือของคนเรานั้นมีความแตกต่างกัน แต่ละแบบก็สามารถสะท้อนตัวตนและนิสัยได้แตกต่างกันตามไปด้วย หากรู้หลักก็สามารถบอกได้ว่าคนๆ นั้นมีนิสัยและบุคลิกคร่าวๆ เป็นอย่างไร มือพื้นฐานลักษณะเป็นมือสั้นทั้งฝ่ามือและนิ้วมือ มีเส้นในมือเพียง 3 เส้นหลักและเป็นเส้นที่ไม่สมบูรณ์นัก ส่วนมากมักจะประกอบอาชีพเป็นแรงงาน ชอบใช้ชีวิตไปตามสภาพ

ตามมีตามเกิด มือค่อนข้างใหญ่ ผิวมือแข็งสาก หยาบ รูปมือดูเทอะทะ ฝ่ามือหนาและสั้นนิ้วค่อนข้างสั้น รูปมือสี่เหลียม เป็นมือชนิดที่ 2 มือสี่ เหลี่ยม หรือมือทำประโยชน์ Square-hand / Useful-hand พัฒนาการมากจากมือประเภทที่ 1 (มือพื้นฐาน) ลักษณะมือจะยาวและนิ้วก็ยาวกว่า มือสมส่วนได้รูปดีกว่าประเภทที่ 1 เส้นในมือมีมากว่า 3 เส้น และเนินต่าง ๆ เป็นมือที่สมบูรณ์ เหมาะกับงานทุกประเภท ใช้สมองและแรงงานก็ไม่เป็นปัญหา ประกอบอาชีพหลายรูปแบบ ตั้งแต่เป็นลูกจ้างยันเจ้าของกิจการ แพทย์ วิศวกร ก็เป็นได้ทั้งนั้น ต้องพิจารณาลายมือและเนินในมือประกอบ คนที่มีมือรูปทรงสี่เหลี่ยมมักจะเป็นคนสบาย ๆ เข้ากับคนอื่นได้ง่าย เป็นพวกชอบลงมือทำโดยธรรมชาติและมีมุมมองชีวิตที่อิงความเป็นจริง ยึดถือกับชีวิตในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นพวกที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายแต่ก็เป็นคนที่มักจะประเมินผู้คนและสิ่งรอบข้างแบบสุดโต่งคือตัดสินว่าขาวและดำไปเลย คนที่มีมือรูปทรงนี้มักจะได้ทำงานในสายงานที่เป็นงานหนักและต้องใช้ความอดทน เพราะเป็นพวกชอบลงมือและอยู่กับความเป็นจริง จึงมักจะเป็นตัวเลือกแรกที่โดนใช้งานหนัก ดังนั้นอนาคตของคุณจึงเป็นแบบที่คุณจะได้มาก็ต่อเมื่อลงมือทำและสิ่งที่ได้มาก็คือสิ่งที่คุณหมายตาเอาไว้ ไม่มีคำว่าลาภลอยในพจนานุกรมของคุณ

Scroll to Top