ใช้สามสีเรียกทรัพย์ตกแต่งหน้าบ้านตามหลักฮวงจุ้ยบ้าน

ใช้สามสีเรียกทรัพย์ตกแต่งหน้าบ้านตามหลักฮวงจุ้ยบ้าน โดยเฉพาะฮวงจุ้ยประตูบ้านนั้น สิ่งของที่นำมาประดับตกแต่งถือว่าสำคัญมาก โดยเฉพาะการเลือกใช้สีที่มีความเป็นมงคลในตัวเอง การใช้สีที่ดีนั้นควรเลือกให้ถูกหลักฮวงจุ้ย มี 3 สีด้วยกัน ได้แก่ สีแดงนั้นเป็นตัวแทนของอำนาจและความรุ่งเรือง สีม่วงและเขียวนั้นเป็นตัวแทนของความเจริญ จึงถือเป็นสีมงคลและนิยมมาปรับใช้กับการแต่งบ้าน

โดยสีที่ถูกหลักฮวงจุ้ยมีทั้งหมด 3 สีด้วยกัน ได้แก่ สีแดง แสดงถึงพลังอำนาจ ความรุ่งเรือง การเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้ด้วยความสง่างาม สีม่วง แสดงถึงความเจริญ ความน่าเคารพ มีพลังอำนาจในตัวเอง สีเขียว แสดงถึงความก้าวหน้า ความเจริญ ความอุดมสมบูรณ์ในทรัพย์ทั้งหลาย ดังนั้นของประดับตกแต่งต่าง ๆ ที่ใช้ก็ควรมีสีเหล่านี้เป็นส่วนประกอบ เช่น การใช้สีเขียวทาประตูจะช่วยดึงดูโชคลาภเข้าสู่ตัวบ้าน การมีพรมหน้าบ้านเป็นสีแดงช่วยส่งเสริมพลังอำนาจในการทำงานทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน สีทุกสีล้วนแต่มีผลกระทบต่ออารมณ์ สีแดงนั้นเป็นตัวแทนของอำนาจและความรุ่งเรือง ส่วนสีม่วงและเขียวนั้นเป็นตัวแทนของความเจริญ ฉะนั้นแล้วทั้ง 3 สีนี้จึงถือเป็นสีมงคลและนิยมมาปรับใช้กับการแต่งบ้าน

Scroll to Top